Om de behandeling vergoed te krijgen moet er sprake zijn van een psychische 'stoornis' volgens het diagnostisch handboek DSM-5.

 

Met onderstaande klachten kunt u bij de praktijk terecht:

 

ANGSTSTOORNISSEN

 • Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
 • Paniekstoornis, met en zonder agorafobie (pleinvrees)
 • Sociale angststoornis
 • Gegeneraliseerde Angststoornis (piekerstoornis)
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis)

Angststoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van protocollen uit de Cognitieve Gedragstherapie en van EMDR. Ook wordt bij deze behandelingen vaak e-health ingezet. 

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/0cade205-a035-4da6-a033-421132e259f7.pdf

 

STEMMINGSSTOORNISSEN

 • Depressieve stoornis, eenmalig of recidiverend
 • Dysthyme stoornis

Stemmingsstoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Stemmingsstoornissen. Hierbij wordt er gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie of Interpersoonlijke Psychotherapie (I.P.T.).

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/eb6c4b60-d5d3-41ae-9361-ba6dcf0d003f.pdf

 

ADHD

 • Aandachtstekortstoornis met impulsiviteit en hyperactiviteit, gecombineerde type (ADHD)
 • Aandachtstekortstoornis met impulsiviteit en hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type (ADD)

Naast ADHD-diagnostiek kan ook behandeling plaatsvinden voor AD(H)D. Deze wordt uitgevoerd volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie.

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: file:///C:/Users/Gebruiker01/Downloads/Richtlijn%20ADHD%20bij%20volwassenen,%20fase%201%20diagnostiek%20en%20medicamenteuze%20behandeling%20(2015).pdf

 

SOMATISCH-SYMPTOOMSTOORNIS EN VERWANTE STOORNISSEN

Dit zijn stoornissen waarbij lichamelijke klachten op de voorgrond staan. Deze worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme stoornissen. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapy en Mindfulness. 

Zie hier de multidisciplinaire richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/4d8a2a6a-5738-473c-b304-d0cae5a97ee7.pdf

 

PSYCHISCHE KLACHTEN BIJ/NA KANKER

Ik heb me gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen die geconfronteerd worden met kanker (of een andere levensbedreigende ziekte). 

 

OVERIGE KLACHTEN

 • Rouw
 • Burnout/overspannenheid
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Problemen in de emotie-regulatie
 • Problemen op seksueel gebied
 • Problemen in de partner-relatie

*Let op: niet alle psychologische behandelingen worden vergoed. Kijk voor meer informatie onder het kopje Tarieven en vergoeding.
 

Mocht u twijfelen of u met uw klachten bij de praktijk terecht kunt: neem dan contact met me op, dan kijken we er samen naar!

 

Met welke klachten kunt u niet terecht: 

Wanneer er sprake is van o.a. ernstige depressieve klachten, agressieproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten en eetstoornissen. In dat geval wordt er doorverwezen naar de Specialistische GGZ. Dit is ook het geval indien er sprake is van suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.