Klachten

Mocht je klachten hebben, bespreek die dan met me! Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je wenden tot de LVVP, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.