Cliënttevredenheid

Uiteraard vind ik het erg belangrijk dat mensen tevreden de praktijk weer verlaten. Ik hoor dat dan ook graag van u terug. Natuurlijk vind ik het ook belangrijk om te horen waar u niet tevreden over bent. Met de verkregen feedback kan ik mijzelf en mijn behandelingen verder verbeteren. De cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQI. Na afronding van de therapie wordt aan iedereen gevraagd deze vragenlijst in te vullen. 

In 2023 behaalde de praktijk gemiddeld een 9.2 voor tevredenheid over de behandeling! 

Verder werden in 2023 werden de volgende scores op de verschillende subschalen van deze lijst behaald:

  • Bejegening: 4,95 (uit 5)                                                  (was 4,94 in 2022)
  • Informatie behandeling: 4,67 (uit 5)                               (was 4,61 in 2022)
  • Samen beslissen: 4,84 (uit 5)                                          (was 4,82 in 2022)
  • Uitvoering van de behandeling: 4,97 (uit 5)                   (was 4,83 in 2022)           

 

Ik ben erg tevreden over deze mooie cijfers! Natuurlijk is voor 2024 het streven deze hoge kwaliteit te handhaven.

Een ander aandachtspunt voor komend jaar is het efficiënter laten verlopen van het intake- en behandelproces zodat de wachttijd voor de intake kan worden verkort.