Tarieven en vergoeding

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2020!

​*Let op: geen contract met VGZ!!

VERZEKERDE ZORG

In 2020 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er is geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het eigen risico. In 2020 is dit eigen risico € 385,-

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Er moet een verwijsbrief zijn van de huisarts die is geschreven voor het eerste intakegesprek. En er moet sprake zijn van een DSM-V-diagnose. Bij een aantal diagnoses wordt de behandeling niet vergoed. Dat geldt voor de volgende stoornissen/problemen:
•    specifieke fobieën
•    slaapstoornissen
•    aanpassingsstoornissen
•    seksuele functiestoornissen
•    relatieproblemen
•    werkproblemen
*Let op: bij sommige verzekeraars wordt de behandeling van deze stoornissen/problemen wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

ZORGPRODUCTEN

Afhankelijk van de gestelde diagnose, krijgt u een zorgproduct vergoed. Dat kan zijn: Kort, Middel of Intensief. Binnen deze zorgproducten valt alle tijd die aan een behandeling wordt besteed. Een zorgproduct wordt na het afsluiten van een behandeling gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en omvat alle direct en indirecte tijd samen
Onder directe tijd vallen onder andere face-to-face-gesprekken, emailcontact en telefonisch contact.
Onder indirecte tijd valt onder meer de voorbereiding, verslaglegging, het uitwerken van vragenlijsten en eventueel overleg met de huisarts.

*Let op: het gehele zorgproduct wordt altijd in rekening gebracht, ook als u de behandeling zelf eerder afbreekt.

NIET VERZEKERDE ZORG

Mocht de psychologische zorg die u nodig heeft, niet onder vergoede zorg vallen, dan gelden de volgende tarieven:

Individueel gesprek:  € 95,-
Relatiegesprek (dubbel consult): € 190,-
Telefonisch consult:  € 25,00
Email-consult:  € 25,00
Coaching-gesprek: € 95,- (excl. BTW)
Niet of te laat afgezegde afspraak:  € 47,50

NIET OF TE LAAT AFGEZEGDE AFSPRAAK

Bij te laat (niet binnen 24 uur) of niet afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 47,50 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

COACHING

Coaching-gesprekken worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten zijn € 95,- per gesprek (dat is exclusief 21% BTW). Het is soms mogelijk dat de werkgever (een deel van de) kosten vergoed.