Tarieven en vergoeding

 

De praktijk heeft in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve VGZ!

Wanneer u bij VGZ* bent verzekerd ontvangt u van mij een factuur met het maximale NZA-tarief.  Vervolgens kunt u die factuur zelf indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u 60 tot 100% van de kosten vergoed. l

*of de daar onder vallen labels: 

VERZEKERDE ZORG

In 2024 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische behandelingen.

 

Let op: deze zorg valt wel onder het eigen risico. In 2024 is dit eigen risico € 385,-. Uw zorgverzekeraar verrekent dit eigen risico met u. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Er moet een verwijsbrief zijn van de huisarts die is geschreven voor het eerste intakegesprek. En er moet sprake zijn van een DSM-5-diagnose. Bij een aantal diagnoses wordt de behandeling niet vergoed. Dat geldt voor de volgende stoornissen/problemen:
•    specifieke fobieën
•    slaapstoornissen
•    aanpassingsstoornissen
•    seksuele functiestoornissen
•    relatieproblemen
•    werkproblemen
 

*Let op: bij sommige verzekeraars wordt de behandeling van deze stoornissen/problemen wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

VERGOEDING

De vergoeding van psychologische zorg vindt plaats via het Zorgprestatiemodel.

De consulten (behandeling of diagnostiek) worden per keer vergoed. Het gedeclareerde bedrag is afhankelijk van de duur van het gesprek en van het contract dat met uw zorgverzekeraar is afgesloten. De diverse zorgverzekeraars vergoeden een bepaald percentage van de landelijk vastgestelde maximum-tarieven.

Maandelijks worden de consulten direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Onder de consulten die worden gedeclareerd valt ook de indirecte tijd die aan uw behandeling wordt besteed in de vorm van het schrijven van verslagen, het invoeren van vragenlijsten, etc. 
 

NIET VERZEKERDE ZORG

Mocht de psychologische zorg die u nodig heeft, niet onder vergoede zorg vallen, dan gelden de volgende tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit:

Individueel gesprek (60 minuten):  € 161,46
Relatiegesprek (120 minuten): € 362,92
Telefonisch consult (15 minuten):  € 40,50
Email-consult:  € 40,50
Niet of te laat afgezegde afspraak:  € 80,-

 

NIET OF TE LAAT AFGEZEGDE AFSPRAAK (NO-SHOW)

Bij te laat (niet binnen 24 uur) of niet afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 80,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.